Opettajalle

Oppimateriaali on suunnattu pääasiassa yläkoulun ja toisen asteen opetukseen. Opettajan on aina hyvä tutustua teoksiin (katsoa teokset) ja niihin suunniteltuihin tehtäviin etukäteen ja miettiä omalle ryhmälle parhaiten sopiva tapa käyttää oppimateriaalia.

Tehtävien on hyvä olla vapaaehtoisia. Oppilaille voi sanoa, että henkilökohtaisia asioita ei tarvitse kertoa muille, ellei halua. On myös hyvä muistuttaa, että jokainen voi puhua vain omista henkilökohtaisista asioistaan, ei muiden. Asioista pitää kuitenkin pystyä puhumaan yleisellä tasolla suoraan ja avoimesti. On tärkeää, että oppilaat voivat kertoa ajatuksistaan ja tunteistaan, jotka voivat myös olla negatiivisia. Puhetta ja ajatuksia ei tulisi ennalta rajata liikaa, mutta täytyy pitää huoli siitä, ettei puhe tai muu ilmaisu käänny loukkaavaksi tai mitätöiväksi. Opettajan tulee pyytää perusteluja ja taustoitusta eri mielipiteille. Joskus voi olla tarpeen sanoittaa asia, jos puhe on liian loukkaavaa tai vihamielistä. On myös hyvä kertoa, mitä seurauksia vihapuheesta voi olla muille ja itselle.

Jollekin suora puhe kehojen ja sukupuolen moninaisuudesta voi merkitä sitä, että joutuu oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Oppilaille voi kertoa, että se ei ole vaarallista, vaan usein se on tarpeellista, jotta omaa ajatusmaailmaa kykenee muuttamaan ja pystyy tarkastelemaan asioista kriittisesti. Mukavuusalueen ulkopuolella oleminen ei tarkoita automaattisesti sitä, etteikö tila olisi turvallinen. Opettajan johdolla luokkatilanteen tulisi olla sellainen, että jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi vaikka joutuisi ajoittain oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.