OPETTAJALLE

Vaikka oppimateriaali on suunnattu pääasiassa yläkoulun opetukseen, voi teoksia esittää myös alakoulussa, sillä oppimateriaalin teokset ovat ikärajaluokittelun mukaan sallittuja kaiken ikäisille. Opettajan on silti aina hyvä tutustua teoksiin (katsoa teokset) ja niihin suunniteltuihin tehtäviin etukäteen ja miettiä omalle ryhmälle parhaiten sopiva tapa käyttää oppimateriaalia.

Kenen kulttuuri? -oppimateriaalin teokset ja tehtävät saattavat puhutella oppilaita hyvin eri tavoin. Ulkopuolisuuden ja osattomuuden tunteet ovat osalle arkipäivää, suhde suomalaisuuteen ei ole kaikille sama. Kenenkään taustasta tai kulttuuri-identiteetistä ei tulisi tehdä oletuksia. Jokaiselle on hyvä mahdollistaa tila määritellä oma identiteettinsä ja puhua taustastaan oman kokemuksensa ja halunsa mukaan.

Asioista on hyvä pyrkiä keskustelemaan yleisellä tasolla mahdollisimman avoimesti. Nuorten tulee voida ilmaista omia ajatuksiaan, tunteitaan ja mielipiteitään. Mielipiteille on hyvä pyytää myös perusteluita. Jos puhe on loukkaavaa tai vihamielistä, tulee opettajan siihen puuttua. Opettaja voi esimerkiksi kertoa, mitä seurauksia vihapuheesta on muille ja itselle. Miten sanat vaikuttavat siihen miten suhtaudun toisiin? Millainen puhe voi loukata jotain toista? Kulttuurisen moninaisuuden tunnistaminen itsessä ja muissa on oleellinen osa laaja-alaista osaamista ja sivistystä.