Marja Helander: Maan sisällä linnut

Kenen osallisuus?

Mediataidetta hyödyntävä oppimateriaali osallisuudesta

Yläkoulu, toinen aste, kaikki ikäryhmät

Tämä oppimateriaali käsittelee osallisuuden, osallistumisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoja. Osallisuus on monimuotoinen aihe, johon liittyy tunne siitä että on osa kokonaisuutta. Osallisuuteen liittyy myös vaikuttaminen sekä yhteisön yhteisiin asioihin että omaan elämään. Osallisuus on sekä hyvin henkilökohtaista että yhteiskunnallista. Osallisuus on kykyä päättää omista tekemisistään. Osallisuus ilmenee myös tavoissa, joilla yhteisöt ja yhteiskunnat toimivat ja joilla niihin voidaan vaikuttaa. Osallisuus on merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita sekä keskittymistä yhteiseen hyvään.  

Mihin eri ilmiöihin osallisuus voi liittyä? Miten siihen voi vaikuttaa? Mitä pidetään normaalina? 

On tärkeää oppia kyseenalaistamaan ja tarkastelemaan kriittisin silmin normeja ja meitä ympäröivää maailmaa. Samalla on hyvä huomata, mitkä asiat ovat hyvin, ja mitä kohti voi edetä elämässään. Mikä on sinulle itsellesi tärkeää ja minkälaisia valintoja sinun on mahdollista tehdä? Miten voit vaikuttaa sinulle tärkeisiin asioihin? Joskus osallisuutta voi luoda jopa oma ajattelutapa, ele tai teko. Toisaalta suuretkin yhteiskunnalliset muutokset ovat lähteneet liikkeelle ruohonjuuritasolta. Oppimateriaali kannustaa sekä kriittisyyteen että toiveikkuuteen. Oppimateriaalin mediataideteokset innostavat pohdintaan ja taiteelliseen ilmaisuun.

Oppimateriaali on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen käyttöön. Se on sovellettavissa myös muille käyttäjille, sekä nuorille että aikuisille. Iso osa materiaalista sopii myös lasten kanssa käytettäväksi.

Jokaisen teoksen yhteydessä on eri tekniikoilla toteutettavia tehtäviä ja keskustelunaloituksia sekä lyhyttä että pitkäkestoisempaa työskentelyä varten. Koko ryhmä voi tehdä samaa tehtävää, tai eri oppilaille voi myös jakaa eri tehtävät ja lopuksi tarkastella niitä yhdessä.

Tehtävät sopivat erittäin hyvin esimerkiksi kuvataiteen, äidinkielen ja kirjallisuuden tai elämänkatsomustiedon tunnille, mutta myös osaksi yhteiskuntaopin, musiikin, liikunnan ja opinto-ohjauksen opetusta. Tehtäviä voi soveltaa monenlaisten ryhmien käyttöön tai itsenäisesti tehtäväksi.

Oppimateriaali tukee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainittua keskeistä laaja-alaista osaamista. 

Mediataideteosten kerronta voi poiketa esimerkiksi tyyliltään tai nopeudeltaan vaikkapa valtavirtaelokuvien tai tv-sarjojen kerronnasta. Toisaalta teoksissa voi myös olla paljon tuttua. Kaikki osaavat katsoa taidetta, ja taidetta katsomalla sitä voi oppia lisää. Teoksiin ei ole yhtä oikeaa tulkintaa, vaan voi olla monta näkemystä vaikkapa jo siitä, mitä teoksessa tapahtuu tai mikä on sen sanoma. Mediataide voi viedä ajatukset uusiin suuntiin tai herätellä aistimaan ja pohtimaan. Joskus teoksen avautuminen voi viedä pitkänkin ajan. Kaikkea ei tarvitse ymmärtää. Teosta voi lähestyä monella tapaa, esimerkiksi niin kuin kuuntelisit musiikkia tai katsoisit maisemaa. Kokeile katsoa teos ensimmäisen kerran ilman, että luet siitä etukäteen. Voi miettiä, mitä teoksesta itse pitää, mutta joskus myös teos, josta ei heti pidä, voi avata jotakin kiinnostavaa.  Teosten arvottamisen sijaan tai lisäksi voikin olla mielenkiintoista kysyä, miksi tämä teos herättää jonkun tietyn olon tai ajatuksen. Usein teokset saavat uusia tasoja, kun niistä juttelee muiden kanssa. 

Tehtävien suunnittelussa on tehty yhteistyötä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa

 Hyviä hetkiä mediataiteen ja tehtävien parissa! 

Oppimateriaalin teokset

TEOS: Milja Viita – Eläinsilta U-3033 (2018, 12:08)

TEOS: Sasha Huber – Karakia (2015, 5:20)

TEOS: Risto-Pekka Blom – Teemapuisto (2015, 4:54)

TEOS: Maija Blåfield – Jos minut olisi haudattu kadunkulmaan (2011, 5:40)

TEOS: Azar Saiyar – Historia valuu kynsien alta (2016, 7:20)

TEOS: Sepideh Rahaa – Entagled – ME  & HAIR (2019, 7:15)

TEOS: Johanna Lecklin – Huominen (2007, 4:40)

TEOS: Anssi Kasitonni – Liitäjät (2005, 13:36)

TEOS: Risto-Pekka Blom – Pysäyttäjä (2018, 4:32)

TEOS: Marja Helander – Maan sisällä linnut (2018, 10:40)

Tekijätiedot

Taiteilijat: Milja Viita, Sasha Huber, Risto-Pekka Blom, Maija Blåfield, Azar Saiyar, Sepideh Rahaa, Johanna Lecklin, Anssi Kasitonni, Marja Helander

Toimitus & tehtävät: Helka Heinonen

Kiitos tehtäväideointiin osallistumisesta: Tiina Karhuvirta, Azar Saiyar

Oikoluku: Tytti Rantanen

Käännökset: Mirva Öhman

Tuotanto: Hanna Maria Anttila

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriön logo