Kenen luonto?

Mediataidetta hyödyntävä mediakasvatusmateriaali luontosuhteesta


Mediataide kasvattaa! -sarjan kokonaisuus Kenen luonto? on opetuspaketti, joka sisältää mediataideteoksia ja niihin liittyviä tehtäviä, jotka on tuotettu yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa. Teosten teemat tarkastelevat ihmisten suhdetta luontoon, luonnon monimuotoisuutta, sitä, miten näemme itsemme osana ympäristöä ja miten käytämme luontoa hyödyksemme.

Videoteokset kannustavat omien ajatusten ja kokemusten jakamiseen sekä omaan taiteelliseen ilmaisuun. Ne toimivat keskustelunherättäjinä mutta lisäävät myös nuorten ymmärrystä valtavirran elokuvakerronnasta poikkeavista tavoista kertoa tästä maailmasta. Oppimateriaalin teokset ja teemat on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille nuorille.

Oppimateriaali sopii käytettäväksi paitsi osana kuvataiteen opetusta myös monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tehtävät pohjautuvat Suomessa työskentelevien eturivin taiteilijoiden teoksiin.

Kenen luonto? -oppimateriaalin avulla voidaan tarkastella mediakasvatuksen keinoin luontoon, ympäristöön tai omaan luontosuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Opettajan kannattaa tutustua teoksiin ja tehtäviin etukäteen ja luoda tila niiden herättämien tunteiden käsittelyyn. Mediataide herättää monenlaisia tunteita ja mielipiteitä, eikä teoksiin ole yhtä oikeaa tulkintaa. Ekologisen kriisin aikakaudella ympäristöön liittyvät uhkakuvat voivat olla myös ahdistavia, ja onkin tärkeää ylläpitää toivoa ja toimia tulevaisuuden hyväksi yhdessä sen sijaan, että lamaannutaan paikoilleen. Olennaista on huomioida faktat, mutta pystyä samaan aikaan käsittelemään kaikkia ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita j​a huolta ympäristöstä.

Tunteita ja ajatuksia voi tutkia taiteen ja Kenen luonto? -tehtävien avulla. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Ihmiset eivät pärjää ilman luontoa, mutta pärjääkö luonto ilman ihmistä? Onko luonnolla itseisarvo vai onko se vain hyödyke? Minkälainen luontoyhteys sinulla on?

Miksi myös toivon ylläpitäminen on tärkeää? Minkälainen taiteen rooli on luonto- ja ympäristökeskustelussa?

Kaikki oppimateriaalin teokset on ikärajaluokiteltu. Teokset ovat vapaasti katsottavissa mediataidekasvattaa.fi -palvelussa. Tutustu palvelun käyttöehtoihin.

Lisätietoa Mediataide kasvattaa! -palvelusta ja uusista oppimateriaaleista saa tilaamalla uutiskirjeen

Oppimateriaalin teokset

TEOS: Ewa Górzna ja Katarzyna Miron – Encounter (2016, 10:24)
TEOS: Carolin Koss – Plastic Child (2016, 12:08)
TEOS: Kati Roover – Breath (2018, 4:22)
TEOS: Marja Helander – Kuolan kukat (2014, 2:43)
TEOS: Sara Pathirane – Chasing Waterfalls (2016, 4:08)
TEOS: Salla Myllylä – Saari (2017, 2:50)

Oppimateriaalin tehtävät on tuotettu yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa.

Tekijätiedot

Taiteilijat: Ewa Górzna ja Katarzyna Miron, Carolin Koss, Kati Roover, Marja Helander, Sara Pathirane, Salla Myllylä
Toimitus & tehtävät: Christa Prusskij

Kiitos tehtäväideointiin osallistumisesta: Malva Green, Päivi Venäläinen, Pihla Salminen
Oikoluku: Tytti Rantanen
Käännökset: Mirva Öhman
Tuotanto: Hanna Maria Anttila, Kati Åberg
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luonto Liitto logo