ARTIKKELIT

Asiantuntija-artikkelit syventävät oppimateriaalin teemoja

Oppimateriaalin asiantuntija-artikkelit ovat kirjoittaneet Aalto-yliopiston taideperustaisen tutkimuksen ja pedagogiikan professori Mira Kallio-Tavin, kasvatustieteen tohtori, tutkija ja yliopisto-opettaja Aminkeng A Alemanji, sekä monialainen taiteilija ja taidekasvattaja Kalle Hamm.

Mira Kallio-Tavin: Taidekasvatus kulttuurisessa kohtaamisessa
Mira Kallio-Tavin lähestyy tekstissään kulttuurista moninaisuutta taiteessa ja taidekasvatuksessa eettisen kohtaamisen ja dialogisuuden näkökulmasta. Taidekasvatuksessa monilukutaito on sisäsyntyisesti läsnä (luettu asia voi olla esimerkiksi kuva, ääni tai esine) ja luetun tulkinnat moniäänisiä – niiden äärellä on mahdollista käydä keskusteluja, nähdä asiat uusista näkökulmista ja oppia toisilta. Hän viittaa taidekasvattaja Dipti Desaihin määritellessään taidekasvatuksen keskeisimmiksi välineiksi ei-tietämisen, sekä kuuntelemisen ja unelmoinnin.

Aminkeng A Alemanji: Liput – toiseuttaminen suomalaisissa kouluissa
Aminkeng A Alemanjin artikkeli on kuvaus eräästä YK-päivän vietosta päiväkodissa. Samalla se purkaa rakenteellista rasismia instituutioiden (kuten koulujen tai päiväkotien) sisällä, lasten jakoa jo varhaisessa vaiheessa meihin ja muihin. Alemanjin kriittinen näkökulma on, että jos näitä olemassaolevia toiseuttavia ajattelutapoja ei tunnista, tulee niitä uusintaneeksi omassa työssään, esimerkiksi toistamalla stereotyyppisiä luokitteluja siitä, että kuka on suomalainen ja kuka ei – myös tilanteissa, joissa pyrkimyksenä on luoda monikulttuurinen yhteisö tai juhla.

Alkuperäisen englanninkielisen artikkelin voi lukea täältä.

Kalle Hamm: Haitallisten vieraslajien puutarha
Kalle Hammin artikkeli kertoo Haitallisten vieraslajien puutarha teoksesta ja siihen liittyvästä ajattelusta. Teos on Hammin ja Iranin Kurdistanista kotoisin olevan taiteilija Dzamil Kamagerin yhteistyö. Se syntyi kommenttina 2010-luvun alun rasistiseen vihapuheeseen, jonka retoriikka muistutti taiteilijoiden mielestä tapaa, joilla puutarhanhoidossa puhutaan haitallisista vieraslajeista, “meistä” ja meitä uhkaavista “toisista”. Teos antaa vieraslajeille oman äänen.