Mediakonst fostrar!"/>

Webbtjänsten svarar mot lärarnas behov av välplanerat läromedel, som är lätt att använda i undervisningen i konst- och mediefostran för barn och ungdomar. Vårt syfte är att stöda lärarnas arbete genom att producera högklassigt undervisningsmaterial för arbetet med barn i olika åldrar.

Mediekonsten ifrågasätter ofta den konventionella mediebilden och fungerar också väl i den grundläggande undervisningen i audiovisuellt berättande. AV-arkkis undervisningspaket och webbtjänst ger lärarna möjlighet att nyttja de främsta inhemska konstnärers verk som en del av undervisningen.

Vi vill vara med om att uppfostra både framtidens konstskapare och publik. AV-arkkis webbtjänst gör det möjligt att i skolorna visa och nyttja riktig konst.

Vår strävan är att varje år producera nya undervisningspaket, exempelverk samt uppgifter, beroende på finansiering. Vi mottar gärna samarbetsförslag och utvecklingsidéer!