Miten tutkin?

Mediataidetta hyödyntävä opetuspaketti ilmiöpohjaisesta oppimisesta

Opetuspaketti on suunnattu erityisesti varhaiskasvatukseen ja alakouluikäisten opetukseen. Tehtäviä ja teoksia voi soveltaa myös vanhempien opiskelijoiden kanssa käytettäväksi.

Mediataide kasvattaa! -sarjan neljäs opetuspaketti antaa avaimia mediataiteen valjastamiseen osaksi kokonaisvaltaista oppimisprosessia ja esittelee keinoja tutkia ympäröivää maailmaa sekä sen ilmiöitä. Tavoitteena on rohkaista kasvattajia käyttämään mediataidetta ja sen työskentelytapoja rohkeasti osana ainerajoja ylittävää integroivaa opetusta ja taidetta tiedon lähteenä.

Miten tutkin? -oppimateriaali sisältää teosten ja tehtävien lisäksi kolme ilmiöoppimista käsittelevää artikkelia. Hannele Cantellin artikkelissa avataan ilmiöoppimisen lähtökohtia, käsitteistöä ja prosessia yleisesti sekä suhteessa taidekasvatukseen. Kati Rintakorpi käsittelee artikkelissaan varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa pedagogisen dokumentoinnin prosessia ja omaa taiteellista tuottamista tämän osana. Kolmannessa artikkelissa Marjatta Bardy syventää pohdintaa kokemuksen merkityksestä osana oppimisprosessia taiteen ja tieteen välimaastossa.

Opetuspakettiin kuuluvat tehtävät pohjautuvat Suomessa työskentelevien eturivin mediataiteilijoiden teoksiin. Teokset ovat vapaasti katsottavissa mediataidekasvattaa.fi -palvelussa. Tutustu myös palvelun käyttöehtoihin.

TEOS: Jukka Silokunnas – Elinkaara

TEOS: Helinä Hukkataival – Felis catus

TEOS: Niina Suominen – Hyvä meininki

TEOS: Pasi “Sleeping” Myllymäki – Horizontal

Tekijätiedot:
Taiteilijat: Helinä Hukkataival, Jukka Silokunnas, Niina Suominen
Artikkelit: Marjatta Bardy, Hannele Cantell, Kati Rintakorpi
Toimitus & tehtävät: Roi Ruuskanen
Tuotanto: Hanna Maria Anttila
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö