Milja Viita: Eläinsilta U

Milja Viita – Eläinsilta U-3033

Kenen osallisuus?

2018 | kesto 12:08

Eläinsilta U-3033 kuvaa ihmisten ja eläinten risteäviä reittejä ja rinnakkaisia todellisuuksia. Elokuvaa on kuvattu moottoritien ylittävällä, metsittyneellä riistasillalla. Riistasillat ovat arkkitehtonisesti kiinnostavia, pelkästään luonnolle osoitettuja rakenteita, jotka mahdollistavat eläimille moottoritien ylityksen. Rakennettu ympäristö ja koskematon luonto kohtaavat tällä kapealla kaistaleella. Kuvaajan vartalon liikkeitä toistavat, vanhalla veivikameralla toteutetut 35mm filmijaksot luovat kontrastin riistakameroilla taltioidun, salaperäiseksi jäävän todellisuuden kanssa.

Taiteilija kertoo:

”Eläinsilta U-3033 on syntynyt uteliaisuudesta löytämääni paikkaa kohtaan. Halusin tarkkailla vuoden kiertoa luonnon ja rakennetun kulttuurin välisessä tilassa sekä saada selville, minkälaista elämää voi olla moottoritien yläpuolella. Aloin suhtautua siltaan kuin elävään olentoon, ja siitä kehittyikin vuoden aikana elokuvani päähenkilö. Silta merkitsee muutosta, ’rajaa’, joka määrittelee ennen ja jälkeen maailmaa. 

Taiteilijan työssä mielekkäintä on mahdollisuus taiteellisen työskentelyn avulla paneutua maailmoihin, joita ei entuudestaan tunne. Taiteellinen työskentely voi olla myös tutkimuksellista, jolloin työvaiheet voivat kuljettaa yllättäviin paikkoihin ja kiehtovien ihmisten luokse, joita ei muuten tapaisi. 

Koen osallisuutta työskennellessäni, olen silloin usein aktiivisessa suhteessa ympäristööni. Kuvaaminen onkin itselleni kaikista mieluisinta, joskus voi kuvatessa tulla jopa hetkiä, jolloin kokee olevansa ’enemmän kuin ihminen’. Tällöin ikään kuin tuntee näkevänsä ja kokevansa syvemmin, mieli ja ruumis ovat yhteydessä aikaan ja tilaan.  Kuvaan äänekkäällä, vanhalla kameralla filmille, jolloin kuvatessa tulee tietoiseksi valosta ja ajasta; filmillä on aina jokin suhde valoon sekä tietty pituus, joka määrittelee kuvausajan. Usein myös kehitän filmit pimiössäni, jolloin aika saa myös konkreettiset mitat, käteeni mahtuu kerrallaan noin kolme minuuttia valmista elokuvaa. 

Osallisuuden kokemus syntyykin ehkä siitä, että sallii itsensä työskennellä itselleen ominaisella tavalla ja saa siitä tyydytystä. Nuorena en kokenut koulua turvallisena paikkana, koulussa on usein liian kovat ryhmäpaineet. Osallisuuden ei tarvitsekaan liittyä muihin ihmisiin, vaan kokemukseen siitä, että on vapaus ajatella ja työskennellä. ”

Lisää tietoa Kenen osallisuus? -oppimateriaalista

Teos sisältää kuvia kuolleista ja elävistä eläimistä.