Mediataidekasvattaa.fi -palvelu vie nykytaiteen luokkahuoneisiin

Kirjoitus julkaistu AVEK lehden 1/2018 numerossa, jossa aiheena koulutus.

AV-arkin toiminta käynnistyi 1980-luvun lopulla taiteilijoiden tarpeesta tallettaa ja jakaa mediataidteoksiaan. AV-arkki toteutti tätä tehtävää aluksi analogisin keinoin: sopivia tapahtumia etsittiin paksuista festivaaliluetteloista, joihin teostietoja toimitettiin faksilla. Teoksia siirrettiin VHS-kaseteilta eri formaatteihin ja postitettiin ympäri maailmaa. AV-arkki teki alkuvuosinaan pioneerityötä myös tuottamalla mediataiteen uusia tuulia esitteleviä festivaaleja aikana ennen halpalentoja ja nopeita verkkoyhteyksiä.

2000-luvun alussa AV-arkin koko arkisto digitoitiin Suomen Kulttuurirahaston ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön hankeavustusten turvin. Onnistuimme digitointityöllä ennakoimaan internetyhteyksien merkittävän nopeutumisen ja tämän seurauksena AV-arkin jakelutoiminta siirtyi verkkoon huomattavan nopeasti. Videoformaateilla ei enää juurikaan ollut ollut merkitystä, kansainvälinen yhteydenpito helpottui ja mediataiteen promotointi puhkesi kukkaan.

Tässä murrosvaiheessa mietin, miten digitaaliseksi saatetun arkistomme voisi saada tuottamaan hyvää myös muualla kuin festivaalien ja museoiden ohjelmistoissa. AV-arkilla oli aikaisemmin ollut jonkin verran oppilaitosjakelua, joka tapahtui lähinnä DVD-muodossa. Kouluilla oli kuitenkin harvoin varaa maksaa edes postikulujen suuruisia esityskorvauksia. Keväällä 2010 ryhdyin luonnostelemaan ideaa media- ja taidekasvatukseen suunnatusta verkkopalvelusta, jonka kautta mediataide saapuisi nopeasti ja edullisesti jokaiseen luokkahuoneeseen ympäri maata. Linjasimme AV-arkin hallituksen kanssa, että palvelusta tulisi kehittää kouluille ilmainen ja että taiteilijoille maksettaisiin esityskorvaus hankerahoituksen ja AV-arkin omavarainhankinnan turvin.

AV-arkin jäsenistössä on useita taideopettajina toimivia taiteilijoita. Heitä kuunnellen rakensimme palvelua yhdessä tuottaja Roi Ruuskasen kanssa, jonka pedagogisesti taitava ote vei palvelua merkittävästi eteenpäin. Alkuovuodesta 2018 mediataidekasvattaa.fi -palveluun on rekisteröitynyt yli tuhat käyttäjää. Vuoden 2017 aikana palvelussa vierailtiin kotimaassa yli 6700 kertaa ja palvelun videoita katsottiin yli 2300 kertaa. Google analyticsin kartan peittokuvan mukaan pohjoisimmat käyttäjät ovat Enontekiössä ja Inarissa. Palvelun ruotsinkielisiä materiaaleja hyödynnetään erityisesti Länsi-Suomessa.

Palvelusta löytyy oppimateriaalia varhaiskasvatukseen, ala- ja yläkoulujen sekä keski-asteen opetuksen tueksi. Teokset, tehtävät ja asiantuntija-artikkelit ovat palveluun rekisteröityneiden opettajien vapaasti käytettävissä osana opetusta. Videot näkyvät vain kirjautuneille käyttäjille. Vuosittain tuotetut temaattiset oppimateriaalikokonaisuudet liittyvät aiheiltaan muun muassa äänen merkitykseen osana audiovisuaalista tarinankerrontaa, tunneilmaisuun ja ilmiöoppimiseen.

Mediataide kyseenalaistaa usein tavanomaista mediakuvastoa ja näin ollen soveltuu hyvin kriittisen ajattelun opettamiseen. Valitsemme palveluun lyhyitä ja kerronnaltaan selkeitä teoksia, jotka tukevat audiovisuaalisen kerronnan perusopetusta. Vuonna 2017 ilmestyneeseen monilukutaidon käsitteeseen paneutuvaan Mitä tarkoittaa? -oppimateriaaliin tilasimme Henna-Riikka Haloselta, Teemu Keisteriltä, Heta Kuchkalta, Kimmo Modigilta ja Azar Sayarilta videot, joissa he kertovat oppimateriaalissa mukana olevien teostensa taustoista ja antavat nuorille teokseensa liittyvän tehtävän. Vuonna 2018 ilmestyvän oppimateriaalin aiheena on kulttuurinen moninaisuus.

Mediataidekasvattaa.fi-palvelu mahdollistaa kotimaisten eturivin taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana opetusta. Olemme erityisasemassa opetusmateriaalien- ja verkkopalveluiden tuottajana laajan digitaalisen levitysarkiston ja levityssopimusten tuomien esitysoikeuksien ansiosta. Verkkopalvelumme vastaa opettajien tarpeeseen saada helppokäyttöistä ja hyvin suunniteltua opetusmateriaalia lasten ja nuorten media- ja taidekasvatukseen.

Käyttäjäkyselyissä saamamme palaute on ollut pääasiassa positiivista. Teoksia sovelletaan kuvaamataidon ja audiovisuaalisen viestinnän lisäksi kouluissa muun muassa ympäristökasvatuksessa, musiikin, äidinkielen ja elämänkatsomustiedon opetuksessa. Päiväkodeissa mediataiteen avulla on käsitelty pelkoja, opeteltu kaveritaitoja ja tutustuttu päiväkodin lähiympäristöön tekemällä itse teoksia. Myös taiteilijat ovat olleet iloisia, että heidän vanhemmat teoksensa saavat uusia yleisöjä ja katsojia opetuskäytössä.

Koska mahdollisuutemme markkinointiin ovat hyvin rajalliset, leviää tieto palvelusta opettajalta toiselle sekä sosiaalisen median välityksellä. Tärkeä yhteistyökumppani on ollut nykytaiteen museo Kiasman yleisötyön osasto, jonka tuella olemme saavuttaneet pääkaupunkiseudun päiväkoteja ja kouluja. Olemme osallistuneet vuosittain myös KAVIn koordinoimaan Mediakasvatusviikkoon ja Educa-messujen mediakasvatuksen torille yhdessä muiden elokuvakasvattajien kanssa.

Haluamme olla mukana kasvattamassa sekä tulevaisuuden taiteilijoita että taiteen kokijoita. AV-arkin tuottama mediataidekasvattaa.fi-verkkopalvelu mahdollistaa oikean taiteen esittämisen ja hyödyntämisen kaikissa Suomen kouluissa. Tavoitteemme on tukea opettajien työtä tuottamalla laadukasta opetusmateriaalia eri ikäisten lasten kanssa työskentelyyn. Vuosien saatossa Mediataidekasvattaa.fi-palvelun kehittämistyötä ovat hankeavustuksilla tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden sekä Taiteen edistämiskeskus. Palvelun kehittäminen ja tulevaisuus on riippuvainen hankerahoituksesta, jonka toivomme jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Hanna Maria Anttila

AV-arkin toiminnanjohtaja

AV-arkki, eli suomalaisen mediataiteen levityskeskus, on tehnyt vuodesta 1989 saakka uraauurtavaa työtä kokeellisen audiovisuaalisen taiteen levittäjänä ja näin myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin kotimainen mediataidealan järjestö