Marja Helander: Tulistella

Mediakasvatuksen oppimateriaali saamenkielillä

Mediadáidda sámegillii! Mediataaiđâ sämikielân! Mediačeäppõs säämas!

Suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkki julkaisee uuden oppimateriaalin pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi. Oppimateriaali sisältää kuusi suomalaisten eturivin taitelijoiden teosta sekä tehtäviä ja alustuksia, joiden kautta tutustutaan mediataiteeseen ja saadaan näkökulmia audiovisuaaliseen kerrontaan. Oppimateriaalin taiteilijat ovat Marja Helander, Risto-Pekka Blom, Minna Suoniemi, Vera Nevanlinna, Anssi Kasitonni ja Jukka Silokunnas.

Oppimateriaali kannustaa ajatusten ja kokemusten jakamiseen sekä omaan taiteelliseen ilmaisuun. Se tukee kriittistä medialukutaitoa ja monilukutaitoa. Teokset toimivat keskustelunherättäjinä ja lisäävät nuorten ymmärrystä valtavirran elokuvakerronnasta poikkeavista tavoista kertoa maailmasta.  

Oppimateriaali on suunnattu ensisijaisesti esi- ja alakouluikäisten ja yläkouluikäisten taide- ja mediakasvatukseen. Teosten ikärajat on merkitty jokaisen teoksen kohdalle. Oppimateriaali on sovellettavissa useiden eri oppiaineiden ja myös eri ikäryhmien käyttöön.

Oppimateriaali on tuotettu yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa. Oppimateriaalin tuottamista on tukenut Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Saamenkieliset teokset ja tehtävät ovat vapaasti katsottavissa mediataidekasvattaa.fi/se/ –sivustolla.