Marja Helander: Kuolan kukat (2014)

Kenen luonto? Mediakasvatuksen oppimateriaali luontosuhteesta

Kuva: Marja Helanderin teos Kuolan kukat

Tiedote 10.2.2020

Mediataide kasvattaa! on mediakasvatuksen oppimateriaaleja tarjoava verkkopalvelu. Sarjan uusimpaan opetuspakettiin Kenen luonto? kuuluu kuusi ympäristöä, luontosuhdetta ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevää mediataideteosta sekä teoksiin Luonto-Liiton kanssa yhteistyössä suunnitellut tehtävät.

Mediateokset kannustavat omien ajatusten ja kokemusten jakamiseen, sekä omaan taiteelliseen ilmaisuun ja ne lisäävät nuorten ymmärrystä valtavirran elokuvakerronnasta poikkeavista tavoista kertoa tästä maailmasta. Oppimateriaalin kohderyhmänä ovat erityisesti yläkouluikäiset nuoret.

Mediataide kasvattaa! -verkkopalvelua tuottaa suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkki. Oppimateriaalin taiteilijat ovat: Kati Roover, Marja Helander, Salla Myllylä, Sara Pathirane, Carolin Koss, Ewa Gorzna ja Katarzyna Miron.

Aiemmin julkaistut oppimateriaalit käsittelevät muun muassa tunnekasvatusta, monilukutaitoa, monikulttuurisuutta sekä sukupuolten ja kehon moninaisuutta.

Teokset ja tehtävät ovat vapaasti katsottavissa mediataidekasvattaa.fi -sivustolla.

Oppimateriaali verkkopalvelussa
Verkkopalvelun tehtävä- ja teoshaku
Lisätiedot: edu@av-arkki.fi
Yhteistyössä: luontoliitto.fi
Tilaa uutiskirje: http://mediataidekasvattaa.fi/uutiskirje/

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo