Vera Nevanlinna: On ja pysyy

Vera Nevanlinna: On ja pysyy – Tunnearvoitus

Miltä tuntuu?

Listatkaa, mitä erilaisia tunteita on olemassa, esimerkiksi ilo, suru, pelko, rohkeus, viha, kiukku, kateus.

Pohtikaa, miten kyseiset tunteet usein näkyvät ihmisissä, miten ihmiset ilmaisevat kyseisiä tunteita ja millaisia ilmeitä ja eleitä niihin liittyy. Kuvatkaa videolle tai esittäkää erilaisia näyteltyjä tunnetiloja, ne voivat olla ilmeitä tai eleitä tai asentoja tai tekoja. Toisten täytyy arvata, mikä tunne on kyseessä.