Sasha Huber: Karakia - The Resetting Ceremony

Sasha Huber: KARAKIA The Resetting Ceremony – Utopiat, yhteinen mediataideteos

Kenen osallisuus?

Teos ehdottaa muutosta siihen, mitä historiasta muistetaan ja nostetaan esiin. Ajattelutapojen muuttaminen voi saada aikaan isojakin muutoksia siinä, miten yhteiskunnassa toimitaan, ketä ja mitä huomioidaan.

Millainen olisi oma tulevaisuuden ihanneyhteiskuntasi? Tehkää ryhmätyönä mediataideteos unelmien kaupungista, kylästä tai muusta yhteisöstä. Jakautukaa ryhmiin tai pareihin ja miettikää, millainen olisi unelmienne ympäristö? Mistä haaveilet? Minkä toivoisit olevan toisin? Olisiko unelmiesi yhteiskunnassa vaikkapa luontoa tai pilvenpiirtäjiä, autonrenkaat bambua tai maksuttomia harrastuksia kaikenikäisille? Miten ihmiset kohtaisivat toisiaan? Entä muita lajeja? Miten osallisuus voisi vahvistua, eli miten mahdollisimman moni tuntisi kuuluvansa yhteisöön ja voivansa vaikuttaa yhteisiin asioihin? Kirjoittakaa ja piirtäkää yhdessä ideanne suurelle paperille.

Tehkää ideoidenne pohjalta mediataideteos tai teoksia, jossa esittelette utopianne. Voitte kuvata teokset esimerkiksi digikameralla, padilla tai kännykän kameralla. Kuvaa voi editoida padin tai tietokoneen editointiohjelmassa. Teoksen tyyli voi olla millainen tahansa. Voitte esimerkiksi kertoa teoksessa utopiasta ikään kuin se olisi jo totta. Kuvassa voi näkyä vaikkapa ihmisiä, paikkoja tai piirrettyjä kuvia. Millainen tunnelma utopiaasi sopisi? Missä sen voisi kuvata? Voitte myös jättää teokseen kohtia, joissa puhe taukoaa, tai keskittyä puheen sijaan enemmänkin tunnelmiin.

Esitelkää utopiateokset. Pohtikaa, miksi eri ihmisten utopiat ovat erilaisia? Mitä yhteistä utopioista löytyy?

Ehdottakaa paikalliselle kirjastolle tai muulle sopivalle paikalle esitystä teoksistanne! Voitte myös muokata ideapapereistanne teokset, jotka voi esittää näyttelynä esimerkiksi koulun tai kirjaston tiloissa.

Vaikka utooppisella voidaan arkikielessä viitata asiaan, joka tuskin toteutuu, myös moni aikanaan utooppiselta vaikuttanut asia on historiassa toteutunut. Vaikkapa peruskoulu, yhtäläinen äänioikeus, terveydenhuolto, samaa sukupuolta olevien oikeus mennä naimisiin tai muovin kierrättäminen ovat joskus olleet tulevaisuuden utopioita. Vaikka muutokset esimerkiksi lakiin tehdään virallisella tasolla, ideat muutoksiin lähtevät ruohonjuuritasolta, vaikkapa yksittäisten ihmisten puheista ja teoista.

Lisää tietoa Kenen osallisuus? –oppimateriaalista

Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta