Sasha Huber: Karakia - The Resetting Ceremony

Sasha Huber: KARAKIA The Resetting Ceremony – Interventio

Kenen osallisuus?

Teoksessa taiteilija vaeltaa Maori-kansaan kuuluvan kivenveistäjä Jeff Mahuikan kanssa Uudessa-Seelannissa sijaitsevalle jäätikölle. Siellä Mahuika esittää karakia-seremonian, jonka tarkoituksena on mitätöidä sveitsiläisen Louis Agassizin mukaan nimetyn jäätikön nimi, koska Agassizin toiminta oli rasistista.  

Tee itse, parin tai pienen ryhmän kanssa interventio, eli jonkinlainen teko, jolla reagoit omaan ympäristöösi. Onko jokin omassa ympäristössäsi eriarvoistavaa? Entä onko jokin erityisen hyvin? Mitä haluaisit nostaa esiin tai kommentoida? Kommenttisi voi olla esimerkiksi kyseenalaistava, uudelleen tulkitseva, kunnioittava tai kannustava. Interventio voi olla vaikkapa pysähtyminen paikassa, laulun tai runon esittäminen, uuden nimen ehdottaminen paikalle. Se voi olla myös hiljaista puhetta tai paikan kuuntelua. Haluatko kritisoida julkiseen tilaan valittuja kuvia? Tai kannustaa paikallista toimintaa? Muistuttaa paikalla sijainneesta metsiköstä tai muusta paikallisen historian ilmiöstä? Ota kuva paikasta, jossa teet intervention ja kirjoita lyhyesti, mistä interventiossasi on kyse. Voit myös kuvata interventiostasi videon.

Lisää tietoa Kenen osallisuus? –oppimateriaalista

Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta