Sasha Huber: Karakia - The Resetting Ceremony

Sasha Huber: Karakia – Merkittäviä henkilöitä ja paikkoja

Kenen kulttuuri?

Miettikää ryhmissä paikkoja (maantieteellisiä paikkoja tai esimerkiksi rakennusten ja katujen nimiä), jotka on nimetty jonkun merkkihenkilön mukaan. Paikat voivat löytyä omasta kotikaupungista tai muualta maailmasta. Kenen mukaan ne on nimetty?

Kirjoittakaa lista paikkojen nimistä ja miettikää, millaisia yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia on henkilöiden välillä, joiden mukaan paikat ovat saaneet nimensä (esimerkiksi Aleksandria, Amerikka, Kolumbia, Victorian putoukset, Pietari, Leningrad, Vaasa, Aleksanterinkatu, Sibelius-talo).

Valitkaa joku listaamistanne paikoista ja tutustukaa paikan nimen historiaan.

Milloin paikka on saanut nimensä?
Miksi paikalle on haluttu juuri sinä aikana antaa kyseisen henkilön nimi?
Onko paikan nimi muuttunut?
Mitä luulette: miksi nimi on vaihdettu jos näin on tapahtunut?

Voitte myös miettiä minkä paikan haluaisitte nimetä uudelleen. Mikä olisi nykyistä parempi, kuvaavampi, sopivampi nimi? Uuden nimen ei tarvitse olla merkkihenkilön nimi. Voitte keksiä ryhmässä nimivaihtoehtoja, kuvitella paikalle uuden nimen. Muistakaa perustella omat ehdotuksenne.