Sasha Huber: Karakia - The Resetting Ceremony

Sasha Huber: Karakia – Keskustelun tueksi

Kenen kulttuuri?

Millaisia ajatuksia teos herätti?
Mikä teoksessa oli erityisen kiinnostavaa? Miksi?
Oliko joku asia, joka oli vieras?
Millaiset asiat teoksessa olivat tuttuja?

Karakia-videoteos on paitsi taideteos, myös poliittinen kommentti, joka pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ympäröivään maailmaan ja siinä vallitseviin asenteisiin.

Keskustelkaa yhdessä:
Voiko taiteella muuttaa maailmaa?
Miten taiteella voi muuttaa maailmaa?
Onko taiteilijan omalla taustalla tai identiteetillä merkitystä kun kyse on antirasistisesta taiteesta? Miksi?
Mitä luulette: Miksi Sasha Huber on itse mukana teoksessa ja kulkee karakia-seremonian esittävän Jeff Mahuikan rinnalla?