Pekka Sassi: A Friend

Pekka Sassi: A Friend – Ääni etsimässä ja yhdistämässä

Kenen kulttuuri?

Pekka Sassin teoksessa ääni on keskeisessä osassa. Äänisuunnittelun avulla voi vaikuttaa merkittävästi teoksen tunnelmaan.

Nauhoittakaa esimerkiksi puhelimen tallentimella tai äänitallentimella erilaisia ääniä. Voitte etsiä ääniä ympäristöstä tai tuottaa niitä itse keksimillänne tavoilla (tekemällä esimerkiksi musiikkia tai ääniefektejä)

Yrittäkää löytää ja tuottaa ääniä jotka kuulostavat:

– Uhkaavilta
– Romanttisilta
– Hauskoilta

Soittakaa äänitteenne muulle luokalle ja arvailkaa mikä tunnelma on kyseessä. Mikä äänitteessä tekee siitä uhkaavan, romanttisen tai hauskan?

Lisätehtävä – Lumière-minuutti

Kuvatkaa yhden minuutin mittainen video, jossa kamera pysyy paikallaan jalustalla ja dokumentoi ympäristöä ja asioita, jotka sen eteen tulevat (niin sanottu Lumière-minuutti). Ennen kuvaamista valitkaa kiinnostava paikka tai asia, jota haluatte kuvata ja siihen sopiva kuvakulma.

Kokeilkaa sitten liittää nauhoittamanne äänet leikkausohjelmassa yhteen näiden minuutin mittaisten videoiden kanssa. Miten ääni vaikuttaa kuvaan?

Vinkki:

Ranskan elokuva-arkiston toteuttaman kansainvälisen CCAJ (Elokuvan ikuinen nuoruus) elokuvakasvatushankkeen sivuilta löydät eri maissa kuvattuja lasten ja nuorten toteuttamia Lumière-minuutteja.