Marja Helander: Tulistella

Marja Helander: Tulistella – Tutkiva ote

Kenen kulttuuri?

Marja Helander nostaa esiin teoksissaan perinteisen saamelaisen elämäntavan ja modernin yhteiskunnan välisiä ristiriitoja. Tulistella-elokuvassa esille nousevat muun muassa kysymykset teollisuuden vaikutuksista luontoon ja saamelaisten oikeuksista omiin maihinsa.

Keskustelkaa siitä, kuinka paljon tunnette entuudestaan saamelaista kulttuuria ja historiaa. Tutustukaa sitten erilaisia lähteitä käyttäen saamelaisten ja Saamenmaan historiaan. Miten historian vaikutukset näkyvät tänä päivänä? Miten Saamenmaata ja saamelaisia on kohdeltu? Miten saamelaisten oikeuksia on rajoitettu ja yhä rajoitetaan?

Huumori

Vaikka Marja Helanderin elokuvan teemat ovat vakavia on sen pohjavire vähäeleisen humoristinen. Huumori on vaikea taiteen laji. Miettikää, missä tilanteissa huumori voi loukata toista. Keskustelkaa miten erilaiset valta-asemat (kuka kertoo vitsin ja kenestä) muuttavat huumorin merkitystä. Kuka saa nauraa ja kenelle? Millaista valtaa huumoriin sisältyy? Millainen vastuu on vitsin kertojalla?

Lisätietoa:

Valkoinen peura -elokuvan saamelaiskuva

Suohpanterror ammentaa nettimeemeistä