Marja Helander: Tulistella

Marja Helander: Tulistella – Karhu ja Saamen lippu

Kenen kulttuuri?

Karhunpalvonta

Karhu on merkittävä eläin niin saamelaisessa kuin suomalaisessakin mytologiassa. Tutustukaa eri tietolähteitä käyttäen karhumyytteihin. Mistä nämä myytit kertovat? Entä mitä Marja Helanderin teos mielestäsi kertoo karhun ja ihmisen (ja samalla ihmisen ja muun luonnon) välisestä suhteesta?

Lisätietoa:

http://senc.hum.helsinki.fi/wiki/Karhunpalvonta

https://www.aarrelehti.fi/jutut/artikkeli-1.281531

http://www.suurpedot.fi/petola/tarinat-ja-perinteet/pedoista-kerrottua/kahdensadan-nimen-kontio.html

Saamen lippu

Saamelaisilla on oma lippu. Tutustu lippuun ja ota selvää mitä lipun värit merkitsevät.

Mieti värien merkistystä myös suhteessa Marja Helanderin teoksessa nähtäviin väreihin.

Tietoa Saamen lipusta.