Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Maan sisällä linnut – Yhteiset äänet, ääni-improvisaatio

Kenen osallisuus?

Tuottakaa yhdessä ääniä. Etsikää rauhallinen sisä- tai ulkotila. Ottakaa paikat, joissa voitte seistä, istua tai maata. Sulkekaa silmät. Alkakaa tuottaa ääniä.  Äänet voivat olla minkälaisia tahansa, voitte tutkia minkälaisia ääniä pystytte muodostamaan. Kuuntele myös muiden ääniä, voi myös reagoida niihin. Minkälainen äänimaisemasta tuli?

Lisää tietoa Kenen osallisuus? –oppimateriaalista

Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta