Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Maan sisällä linnut – Yhteinen luontoteos

Kenen osallisuus?

”Saamelaisten vanhan hengellisyyden mukaan luonto on kaikissa olomuodoissaan elävä ja kaikilla olennoilla on sielu, myös kivillä. Ihminen on osa ympäristöään, eikä ympäristöä ole ymmärretty erillisenä kokonaisuutena.” (Ranta & Kanninen, 2019, s.87)

Minkälainen luonto on sinulle tuttua? Entä tärkeää? Maalatkaa ja piirtäkää joko omille papereille tai yhteiselle suurelle paperille. Yhteisellä paperilla voitte reagoida toistenne tekemiin kuviin, älkää kuitenkaan sotkeko toisten piirtämiä kuvia. 

Voitte myös jatkaa tehtävä keräämällä kaikilta yhden tai muutamia itselle tärkeään tai tuttuun luontoon liittyvän sanan. Kirjoittakaa sanat ylös isolle paperille tai verkkoalustalle yhteiseksi sana-asetelmaksi. 

Lisää tietoa Kenen osallisuus? –oppimateriaalista

Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta