Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Maan sisällä linnut – Taideteos, interventio

Kenen osallisuus?

Helanderin teoksessa peitetään saamenpuvun huiveilla kyltti, jossa lukee ”Valtion maata”, miksi? Lopuksi tanssitaan eduskuntatalon portailla. Mihin se voisi mielestäsi liittyä? 

Taitelija on sanonut, että tämä teos on poliittinen, mutta siinä on myös muita tasoja. Voiko taiteella mielestäsi vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin? 

Tee mediataideteos aiheesta, johon haluat vaikuttaa tai jota pidät tärkeänä. Tee itse tai pienen ryhmän kanssa taideteos, joka sisältää jonkinlaisen intervention, eli teon, jolla reagoit omaan ympäristöösi. Onko jokin omassa ympäristössäsi eriarvoistavaa? Entä onko jokin erityisen hyvin? Mitä haluaisit kommentoida tai mihin kiinnittää huomion? Kommenttisi voi olla esimerkiksi kyseenalaistava, uudelleen tulkitseva, kunnioittava, kannustava tai esiin nostava. Interventio voi olla vaikkapa pysähtyminen paikassa, laulun tai tanssin esittäminen, uuden nimen ehdottaminen paikalle. Se voi olla myös hiljaista puhetta tai paikan kuuntelua. Haluatko kritisoida julkiseen tilaan valittuja kuvia? Tai kannustaa paikallista toimintaa? Muistuttaa jonkin tietyn ryhmän oikeuksista tai historiasta? Tuoda esiin jotakin sinulle tärkeää asiaa, jonka koet saavan liian vähän huomiota? Voitte valita, miten suorasti tai epäsuorasti haluatte esittää viestinne teoksessa. Joskus jo tietyn paikan tai aiheen kuvaaminen voi olla interventio, teko, joka tuo huomion johonkin asiaan. 

Lisää tietoa Kenen osallisuus? –oppimateriaalista

Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta