Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Maan sisällä linnut – Siirtymä

Kenen osallisuus?

Minkälaiset paikat ovat sinulle tärkeitä? Miksi?

Minkälaisten paikkojen muuttumisen huomaat herättävän keskustelua ympärilläsi tai mediassa? Mitkä paikat muuttuvat ilman julkista keskustelua? Keskustelkaa. 

Minkälaisissa paikoissa Helanderin teoksen alussa oltiin? Entä lopussa? Tee teos, jossa siirrytään tunnelmasta toiseen tai ympäristöstä toiseen. Voit kuvata ja äänittää mediataideteoksen tai valita jonkin muun tekniikan, esimerkiksi valokuvan, tekstin tai kuunnelman.

PS. Paikan teemaa voit jatkaa katsomalla Youtubesta Anneli Nygrenin teoksen Two Hundred Miles. Myös siinä paikalla on tärkeä osa.

Lisää tietoa Kenen osallisuus? –oppimateriaalista

Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta