Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Maan sisällä linnut – Etiäisiä ja heikkoja signaaleja

Kenen osallisuus?

Saamelaisten vanhaan hengellisyyteen kuuluvat luonnon monet asukkaat. Ihmisten ja eläinten lisäksi sieltä löytyy erilaisia uskomusolentoja tai kanssaeläjiä, esimerkiksi maahisia. Ajateltiin myös, että ihmisellä on monia sieluja, haltijasielu saattoi kertoa tulevasta tapahtumasta. ”Myös nykysaamelaiset tulkitsevat usein merkkejä ja enteitä ja puhuvat ovdašasista, etiäisistä.” (Ranta & Kanninen 2019. s.87) 

Tulevaisuuden tutkijat ovat tänä päivänä kiinnostuneita heikoista signaaleista. Heikoilla signaaleilla tarkoitetaan ensioireita muutoksista, jotka voivat olla tulevaisuudessa merkittäviä (Sitra). Heikot signaalit voivat olla näkyvissä, mutta niiden huomaaminen voi vaatia erityistä kuuntelua. 

Mitä etiäisillä tarkoitetaan? Etsi tietoa myös heikoista signaaleista. Pohtikaa, voiko heikkoja signaaleja tai etiäisiä mielestänne huomata. Miksi heikot signaalit tai etiäiset voivat olla tärkeitä?  Mistä niitä voisi löytyä? Voisiko intuition käyttämistä mielestänne rinnastaa etiäisten kuunteluun? 

Lisää tietoa Kenen osallisuus? –oppimateriaalista

Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta