Marja Helander: Kuolan kukat

Marja Helander: Kuolan kukat – Tiedonhankinta

Kenen luonto?

Tutki arktisen alueen karttaa. Kuinka iso alue se on? Keitä siellä asuu? Minkälaisia elinkeinoja siellä harjoitetaan? Mitä tiedät Kuolan niemimaasta? Miten ihmisen toiminta vaikuttaa arktisella alueella luontoon, ilmastoon tai alkuperäiskansoihin? Minkälaisia haasteita arktisella alueella on luonnon näkökulmasta? Voiko taide tuoda esiin näitä haasteita ja voiko taide olla kantaaottavaa? Muistatko muita taide-esimerkkejä, joissa olisi käsitelty luontoa tai ympäristöongelmia?

Faktatietoa

Mieti jonkin tuotteen tuotantoketjua ja minkälaisia päästöjä ketjun aikana syntyy ja missä. Ilmastopäästöt ja ilmansaasteet eivät tunne valtioiden rajoja. Pystytkö päättelemään, miksi erityisesti arktiset alueet ovat erityisen herkkiä päästöjen vaikutuksille? Minkälaisia vaikutuksia tehtailla ja kaivoksilla voi olla? Millä tavoin luontoa suojellaan (suojelumetsät, hiilipörssi, suodattimet ja niin edelleen)?

Lisää tietoa Kenen luonto? -oppimateriaalista
Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta