Marja Helander: Kuolan kukat

Marja Helander: Kuolan kukat – Sanapilvi

Kenen luonto?

Vaikka taideteos ei ole totta, taide pohtii ja heijastelee maailmaa ja ajankohtaisia kysymyksiä. Ympäristökatastrofiteemaiset aiheet voivat tuntua vaikeilta ja ahdistavilta, minkä vuoksi niiden aiheuttamien tunteiden käsitteleminen on tärkeää. Aihetta ei kannata pelätä, koska sitä voi tarkastella monesta näkökulmasta ja tuoda esiin myös aiheeseen liittyviä toivon elementtejä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Keskustelussa nousseita tunteita voi listata esimerkiksi sähköiseen sanapilveen Answergardeniin, joka korostaa eniten käytettyjä sanoja.

Lisää tietoa Kenen luonto? -oppimateriaalista
Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta