Kati Roover: Breath

Kati Roover: Breath – kommentti

Kenen luonto?

Taiteilija Kati Roover on kiinnostunut luonnontieteistä ja antropologiasta. Hänen teostensa lähtökohtina toimivat usein erilaiset tiedon muodostamisen tavat sekä paikan virtaava käsite massiivisten ympäristömuutosten keskellä. Miten tämä teos kommentoi ympäristömuutoksia?

Kirjoita oma iskulause tai kommentti, joka välittyi teoksesta (esimerkiksi: Ihminen tarvitsee luontoa elääkseen.)

Lisää tietoa Kenen luonto? -oppimateriaalista
Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta