Kati Roover: Breath

Kati Roover: Breath – dokumentaarinen essee-elokuva

Kenen luonto?

Taiteilija Kati Roover on kiinnostunut dokumentaarisesta essee-elokuvasta. Mitä se tarkoittaa? Miten se näkyy Rooverin teoksessa?

Essee-elokuvalle on monenlaisia määrittelyjä, mutta usein subjektiivisuus ja reflektiivisyys ovat sen keskiössä:

“Essee-elokuvassa nämä kaksi piirrettä yhdistyvät tekijän henkilökohtaiseen ajatusprosessiin ja kommunikaatioon katsojan kanssa. Elokuva siis käytännössä toimii tekijän välineenä ilmaista ajatuksiaan suoraan katsojalle, eikä se pyri antamaan vastauksia vaan enemminkin herättämään kysymyksiä ja kiinnostusta aihetta kohtaan. Essee-elokuva ei näin ollen pyri myöskään välittämään täydellistä totuutta käsiteltävästä aiheesta, kuten perinteinen dokumentti tekee. Essee-elokuvia pidetään yleisesti hyvin monimuotoisina ja rajoja rikkovina teoksina, jotka sijoittuvat jonnekin fiktion, dokumentin sekä kokeellisten elokuvien välimaastoon.”

Lähde: Vilkki, Maria (2016) Essee-elokuva: Vaikeasti määriteltävä taiteen muoto. Elokuvan ja television koulutusohjelma. Opinnäytetyö Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisää tietoa Kenen luonto? -oppimateriaalista
Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta