Johanna Lecklin: kieli on avain kaikkeen

Johanna Lecklin: Kieli on avain kaikkeen – Kulttuuri-identiteetti mind map

Kenen kulttuuri?

Kulttuuri-identiteetti tarkoittaa yksilön kokemusta siitä, mihin kulttuuriin hän kuuluu. Omat juuret ovat osa kulttuuri-identiteettiä, mutta kulttuuri-identiteetti voi muuttua ja ihminen voi kokea kuuluvansa useampiin kulttuureihin samanaikaisesti.

Millainen kulttuuri-identiteetti sinulla on? Mihin koet kuuluvasi? Oletko suomalainen, jonkun muun maalainen, helsinkiläinen, rovaniemeläinen, saamelainen, romani, maailmankansalainen vai jotain muuta? Oletko manga-harrastaja, ympäristöaktivisti, tietyn elokuvasarjan fani, pelaaja, jääkiekkoilija, penkkiurheilija…?

Tee mind map (käsitekartta) omasta kulttuuri-identiteetistäsi. Voit käyttää apuna vanhempiasi, isovanhempiasi ja haastatella heitä perheenne juurista. Voit käytä tekstin lisäksi myös kuvia. Kokoa lehdistä leikkaamalla tai netistä etsimällä kuvia, jotka kuvastavat eri osia kulttuuri-identiteetistäsi. Toteuta niistä kollaasitekniikkaa hyödyntäen omakuva.

Tehtävävaihtoehto:
Käytä tekstin sijaan kuvia. Kokoa lehdistä leikkaamalla tai netistä etsimällä kuvia, jotka kuvastavat eri osia kulttuuri-identiteetistäsi. Toteuta niistä kollaasitekniikalla omakuva.