Johanna Lecklin: kieli on avain kaikkeen

Johanna Lecklin: Kieli on avain kaikkeen – Keskustelun tueksi

Kenen kulttuuri?

Kun katsotte Johanna Lecklinin teosta, miettikää, listatkaa, kirjoittakaa ylös:

Millainen suhde teoksen henkilöillä on kotimaahansa tai äidinkieleensä?
Miksi jo eläkeikäinen päähenkilö opetteli aikoinaan ruotsin kielen?
Miksi  Ruotsissa syntynyt päähenkilö päätti puhua pääasiassa ruotsin kieltä?
Miksi kieli on avain kaikkeen?

Millainen suhde sinulla on eri kieliin?
Puhutko useampia kieliä?
Millä kielellä ajattelet?

Oletko sinä, vanhempasi tai ystäväsi asuneet jossain muualla kuin Suomessa tai muuttaneet Suomeen muualta?
Miten kotimaan kulttuuri säilyy tai muuttuu uudessa maassa?
Haaveiletko koskaan muutosta toiseen maahan?
Millaiset asiat jännittävät toiseen maahan muutossa?