Hinni Huttunen: Sleaveless/Fearless

Hinni Huttunen: Sleeveless/Fearless – Keskustelun tueksi

Queer bodies

Millaisilla adjektiiveilla kuvaisit esiintyjää? Ovatko mieleesi tulleet adjektiivit sukupuolitettuja? Kuvaavatko adjektiivisi fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia vai muunlaisia ominaisuuksia?

Mitä ajatuksia video sinussa herätti? Kirjoita ne ylös. Vaihda kirjoituksesi parin kanssa. Keskustelkaa ajatuksistanne yhdessä. Olivatko ajatuksenne samankaltaisia vai erilaisia?

Havainnoi ryhmäsi reaktioita videon katselun aikana. Mitä tunteita tuotiin esille? Mitä kuulit? Mitä näit? Mitä et kuullut tai nähnyt?
Mitä keho- ja sukupuolinormatiivisuutta videon henkilö kyseenalaistaa ja purkaa? Mitä muita kehoon ja sukupuoleen liittyviä normeja tulisi purkaa, jotta ihmisillä olisi enemmän tilaa olla oma itsensä? Mitä sinä voit tehdä?

Miksi Hinni Huttunen on tehnyt tämän videon? Kuvaa video, jossa itse kyseenalaistat tai purat jotain kehoon liittyvää normia.