Heta Kuchka: Hurmaavat – Yksityinen vs. julkinen

Mitä tarkoittaa?

”Sä oot ainut joka tästä tietää. Et sit hiiskahda kenellekkään”, taiteilija vannottaa keskustelun toista osapuolta ja avautuu rakkaussuhteistaan. Hetki on tallennettu videolle ja julkaistu esitettäväksi. Henkilön yksityiselämästä ja tarinoista tulee näin julkisia. Sosiaalisen median aikana kuka tahansa voi jakaa elämäänsä ja kokemuksiaan muille ja valita, missä ja miten asia julkaistaan.

Pohtikaa, mitkä asiat ovat liian henkilökohtaisia jaettavaksi ja julkaista- vaksi.

– Missä menee yksityisen ja julkisen raja?

– Miten yksityisen ja julkisen raja muuttuu eri tilanteissa?

– Miten käytät eri sosiaalisen median kanavia? Missä jaat kaikkein henkilökohtaisimmat asiat? Entä missä julkisempia? Käytätkö esimerkiksi eri sosiaalisen median kanavia yhteydenpitoon eri ihmisten kanssa? Jos, niin miksi?

Videoiden ja kuvien julkaisemiseen liittyy eettisiä kysymyksiä. Minkä kuvan julkaiseminen on oikein ja minkä väärin? Tutkikaa tapauksia, joissa julkaistusta videosta on aiheutunut ongelmia esimerkiksi kouluympäristössä. Keskustelkaa näistä tapauksista.

– Miten itsensä kuvaaminen eroaa toisten ihmisten kuvaamisesta?

– Mitä tarkoittaa yksityisyyden suoja?

– Tutkikaa, miten yksityisyyden suoja toteutuu sosiaalisessa mediassa?

– Onko se sama kaikille ihmisille?

– Julkisuus ja siihen liittyvä näkyvyys on myös monien ihmisten työtä.

– Millaisilla henkilöillä on pieni tai rajallinen yksityisyyden suoja?

Lisätietoja teoksesta ja taiteilijasta.