Heta Kuchka: Hurmaavat – Mitä sylki someen tuo?

Mitä tarkoittaa?

Sosiaalisen median päivitykset ja julkaisut voivat olla hyvin suunniteltuja ja harkittuja. Joskus näin ei kuitenkaan ole. Seuraavassa harjoituksessa päästetään irti kontrollista ja kokeillaan, millaisia asioita nopealla reagoinnilla ja improvisaatiolla voi saada aikaan!

Tehkää yhdessä improvisoitu video, jossa jokainen yksitellen asettuu kameran eteen. Valitkaa yhdessä jokin tunnetila tai aihe videolle, esimerkiksi kateus, ihastuminen, kaipaus, nolous tai julmuus. Ensimmäinen asettuu kameran eteen ja alkaa kertoa Heta Kuchkan Hurmaavat- teoksen tapaan tarinaa annetusta aiheesta tai tunnetilasta noin minuutin ajan. Seuraava jatkaa tarinaa siitä, mihin edellinen jäi, ja näin jatketaan, kunnes kaikki ovat osallistuneet videon tekoon. Voitte halutessanne muuttaa esiintyjien tunnetiloja! Tarkoitus on heittäytyä tarinoimaan vapaasti ja tunnetiloihin voi eläytyä haluamallaan tavalla: liikkumalla, katseella tai vaikka olemalla hiljaa!

Pyrkikää kuvaamaan video erillisessä tilassa ilman yleisöä. Jokainen esiintyjä voi käydä tilassa vuorotellen ja katsoa kamerasta edellisen tarinan.

Katsokaa video kuvauksen jälkeen yhdessä ja keskustelkaa käyttäen apuna seuraavia kysymyksiä.
Miltä improvisoiminen tuntui?
Millaisia asioita videolle päätyi?
Missä tälläisen videon voisi julkaista?
Onko videolla kohtia, joita ei voisi julkaista?
Olisiko julkaisualustalla, esimerkiksi sosiaalisen median alustalla merkitystä julkaisemiselle?