Carolin Koss: Plastic Child

Carolin Koss: Plastic Child – tarinan visualisointi

Kenen luonto?

Visualisoikaa yhdessä taululle (esimerkiksi piirtäen tai symbolein) lapsen matka ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin: Mistä tarina alkoi? Mihin lapsi oli matkalla? Miksi hän lähti? Mitä matkalla tapahtuu? Mitä matkalla näkyi? Miksi lapsi istuttaa kasvin? Mihin elokuva loppui?

Muistelkaa tarinaa yhdessä keskustellen ja yksi kerrallaan, samalla kun joku käy piirtämässä matkaa taululle.

Lisää tietoa Kenen luonto? -oppimateriaalista.
Lisää tietoa taiteilijasta ja teoksesta.