Azar Sayair: Historia valuu kynsien alta teoskuva

Azar Saiyar: Historia valuu kynsien alta – Oma uskomus

Kenen osallisuus?

Teoksessa puhuttiin uskomuksista, joita vasenkätisyyteen on historiassa liitetty. Minkälaisissa paikoissa teosta oli kuvattu? Mihin kuvauspaikat liittyivät?

Minkälaisia uskomuksia voi omassa ympäristössäsi, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kohdata? Minkälaisista oman aikamme uskomuksista olet kuullut?

Kehitelkää leikkimielisesti oma uskomus. Uskomus saa olla hassu, mutta ei ketään muita loukkaava. Ideoikaa pienessä ryhmässä ja kirjoittakaa ideat ylös. Esitelkää ideat yhteisesti. Keskustelkaa, millaisia erilaisia uskomuksia löydätte? Miksi on tärkeää erottaa uskomus ja tieto toisistaan?

Lisää tietoa Kenen osallisuus? –oppimateriaalista

Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta