Aurora Reinhard: Poikatyttö

Aurora Reinhard: Poikatyttö – Keskustelun tueksi

Queer bodies

Video tuo esiin sen, että sukupuolta ja kehoa ei voi fyysisestikään jakaa kahteen sukupuoleen. Mitä ajatuksia tämä herättää?

Videolla esiintyvät henkilöt rikkovat omalla olemuksellaan sukupuolinormeja. Mitä hyviä puolia esiintyjät nostavat siitä esiin? Entä millaisiin haastaviin tilanteisiin sukupuolinormeja rikkova ihminen voi joutua? Miten niitä voisi ennaltaehkäistä?

Mistä voit tietää toisen ihmisen sukupuolen? Mitä toiselta ihmiseltä voi kysyä? Kenen vastuulla on, jos henkilö ei vastaakaan toisen henkilön oletukseen sukupuolestaan? Mistä johtuu, että yksi esiintyjistä puhuu ”kusetuksesta”? Kenelle kaikille omasta sukupuolesta tulisi kertoa? Miksi?

Miten ulkopuolisuuden tunne näkyy ja kuuluu videon tarinoissa?

Mistä tiedät oman sukupuolesi? Oletko koskaan pohtinut sitä? Jos, missä tilanteessa?

Yksi henkilöistä ei esiinny omilla kasvoillaan. Mistä luulet tämän johtuvan?

Video on valmistunut vuonna 2002. Miten ajattelet, että esiintyjät olisivat voineet kuvata itseään, jos heillä olisi ollut käytössään terminologia, jota käytämme vuonna 2019?