Aurora Reinhard: Poikatyttö

Aurora Reinhard: Poikatyttö – 4 nurkkaa -tehtävä

Queer bodies

Tehkää 4 nurkkaa -tehtävä.

Ohessa on kaksi vaihtoehtoa, joista voi valita ryhmälle sopivamman.

Tehtävässä laitetaan huoneen eri nurkkiin neljä lappua, joissa on eri vastaukset joko kysymykseen ”mikä sukupuoli on?” tai ”mistä sukupuolen tunnistaa?”.

Jos valitset ensimmäisen kysymyksen, kirjoita neljälle eri lapulle: biologinen fakta, psyykkinen kokemus, sosiaalista/umisen tulos ja muu.

Jos valitset toisen kysymyksen, kirjoita eri lapuille: kromosomit, sukuelimet, nimi ja muut sukupuolitetut kehon piirteet. Laita yksi lappu teipillä huoneen neljään eri nurkkaan seinälle. Pyydä osallistujia valitsemaan heidän mielestään oikea vastaus ja menemään kyseisen lapun luokse. Keskelle tai puoliväliin ei saa mennä, vaan vastauksista pitää valita vain yksi.

Kun kaikki ovat asettuneet valitsemaansa nurkkaan, pyydä jokaisen lapun luona olevia osallistujia perustelemaan kantansa. Miksi he valitsivat juuri kyseisen vastauksen? Kun kaikki halukkaat ovat perustelleet, voit antaa muiden osallistujien haastaa ja kyseenalaistaa perusteluja. Kun keskustelu on päättynyt, voit antaa osallistujien valita kantansa uudelleen, ja tällä kertaa he saavat mennä myös tilan keskelle tai kahden vastauksen puoliväliin. Tämän jälkeen pyydä uudelleen perusteluja valinnoista ja keskustelkaa aiheesta.

Harjoituksen tavoitteena ei ole saada yhtä ”oikeaa” vastausta kysymyksiin, vaan tuoda esiin sukupuolen käsitteen moniuloitteisuutta ja kompleksisuutta; eri näkökulmista kaikki vastaukset voivat olla “oikeita” tai “vääriä”.