Artor Jesus inkerö: Swole

Artor Jesus Inkerö: Swole – Keskustelun tueksi

Queer Bodies

Millaisina maskuliinisuus ja miehisyys näyttäytyvät tässä teoksessa? Entä feminiinisyys ja naiseus?

Millaisia erilaisia maskuliinisuuksia on olemassa? Voiko mies olla feminiininen? Voiko nainen olla maskuliininen? Voiko lihaksikas ihminen olla feminiininen?

Mitä tarkoittaa macho? Entä machomies? Ja machonainen?

Videossa miehisyyttä rakennetaan lihaskiloilla. Milloin keho on valmis? Miten pitkälle kauneusihanteita voi seurata?

Minkälaisia kauneusihanteita sinulla on? Miten ne istuvat yhteiskunnan sukupuoli- ja kehonormeihin? Koetko ristiriitaa oletusten ja odotusten sekä oman hyvinvointisi välillä? Miten itsestä voi pitää huolta?