Anssi Kasitonni: Liitäjät

Anssi Kasitonni: Liitäjät – Roolileikki, tulevaisuus

Kenen osallisuus?

Keksikää kuvitteellisia tulevaisuuden rooleja. Kirjoittakaa lapuille ammatteja, vahvuuksia, asuinpaikkoja, taitoja. Jakakaa laput jokainen laji omaan pussiinsa. Jokainen nostaa jokaisesta pussista yhden lapun ja kehittelee fiktiivisen hahmon lappujen vihjeiden mukaan.

Tehkää ikään kuin tulevaisuuteen sijoittuvia improvisaatioharjoituksia. Hahmoja voidaan esimerkiksi haastatella yksi tai muutama kerrallaan. Voitte päättää, miten pitkälle tulevaisuuteen harjoituksessa hypätään, esimerkiksi kymmenen tai kolmenkymmenen vuoden päähän tästä hetkestä, tai antaa hahmojen itse päättää, missä tulevaisuuden ajassa he elävät. Voitte myös keksiä kuvitteellisia tilanteita, joissa hahmot kohtaavat, vaikkapa töissä, kotona, kadulla, Eduskuntatalon edustalla, nakkikiskan edustalla, kylpylässä.

Voitte vaihtoehtoisesti kehitellä tulevaisuuden hahmot itse ilman lappuja. Silloin jokainen kirjoittaa ensin omasta hahmostaan paperille. Sen jälkeen tehdään improvisaatioharjoituksia, joissa eläydytään näihin hahmoihin.

Lisää tietoa Kenen osallisuus? –oppimateriaalista

Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta