Ewa Górzna ja Katarzyna Miron: Encounter

Ewa Górzna ja Katarzyna Miron: Encounter – selostus

Kenen luonto?

Teoksesta puuttuu puhe tai selostus. Tehkää pienissä ryhmissä esimerkiksi luontoelokuvamainen selostus. Jakakaa teos niin moneen pätkään, kuin on ryhmiä, ja jokainen ryhmä tekee selostuksen yhteen pätkään. Esittäkää yhdessä koko luokalle ääneen selostamalla, samalla kun katsotte teosta.

Lisää tietoa Kenen luonto? -oppimateriaalista.
Lisää tietoa taiteilijoista ja teoksesta.