Ewa Górzna ja Katarzyna Miron: Encounter

Ewa Górzna ja Katarzyna Miron: Encounter – ajatuskartta

Kenen luonto?

Tee ajatuskartta ihmisen ja luonnon suhteesta toisiinsa

Mikä sinun mielestäsi on johtanut siihen, että käytämme luonnonvaroja yli resurssien ja luonnon ekologisen kantokyvyn?
Onko suhteessamme luontoon asioita, jotka vaikuttavat tähän?
Onko luontosuhteemme liian ihmiskeskeinen?
Mitä muita tarkastelutapoja voisimme löytää ihmisen näkökulman rinnalle?

Laita ajatuskarttaan keskelle ensin ihminen (“maailman napa”) ja kirjoita siihen, miten ihminen hyötyy luonnosta. Käännä sitten roolit toisinpäin ja laita luonto keskelle. Millä tavoin luonto hyötyy ihmisestä?

Faktatietoa

Maailman ylikulutuspäivä oli vuonna 2019 heinäkuun lopulla. Se on päivä, jona ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää maapallon biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Käytämme siis noin seitsemässä kuukaudessa luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Suurimmat syyt tähän on energiantuotanto, liikenne ja ruoantuotanto (WWF). Suomalaiset viettävät ylikulutuspäivää jo huhtikuun alussa.

Lisää tietoa Kenen luonto? -oppimateriaalista.
Lisää tietoa taiteilijoista ja teoksesta.