Användarvillkor

Ytterligare information får du av projektets producent per e-post: edu@av-arkki.fi

Mediataidekasvattaa.fi/sv-nättjänstens användarvillkor

  • Tjänsten är avsedd för konst- och mediefostran för barn i för- och grundskoleålder i Finland. Tjänstens läromedel får fritt användas i finländska grundskolor och annan konst- och mediefostran som är riktad till barn.
  • Lärare och skolor får gratis använda tjänsten. Lärare får använda de videor och mediekonstverk, artiklar och uppgifter som finns på mediataidekasvattaa.fi/sv/-webbplatsen som en del av avgiftsfri konst- och mediefostran för barn och ungdomar.
  • Det är strängt förbjudet att kommersiellt utnyttja tjänstens material. Läromedlen och verken får inte användas i avgiftsbelagd undervisning eller kommersiellt syfte.

Övrig information

  • Man kan använda tjänsten utan att registrera eller skriva in sig.
  • Allt videomaterial som tjänsten innehåller är förhandskontrollerat och försett med åldersgräns.
  • AV-arkkis projekt inom mediefostran möjliggör tillgången till gratis läromedel. Projekten stöds av bl.a. Undervisnings- och kulturministeriet, Nylands konstkommission och Svenska kulturfonden. Meningen är att projekten och den avgiftsfria tillgången till läromedlen ska vara möjliga också i framtiden.
  • Bidragen som beviljats projektet betalar för konstnärernas visningsersättningar.
  • Läs också Vanliga frågor.