Kenen osallisuus? Mediakasvatuksen oppimateriaali osallisuudesta ja osallistumisesta

Tiedote 11.2.2021

Mediataide kasvattaa! on mediakasvatuksen oppimateriaaleja tarjoava verkkopalvelu. Sarjan uusimpaan opetuspakettiin Kenen osallisuus? kuuluu kymmenen osallisuuden, osallistumisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoja käsittelevää mediataideteosta sekä teoksiin Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa yhteistyössä suunnitellut tehtävät.

Osallisuus on monimuotoinen aihe, johon liittyy tunne siitä että on osa kokonaisuutta. Osallisuuteen liittyy myös vaikuttaminen sekä yhteisön yhteisiin asioihin että omaan elämään. Osallisuus on sekä hyvin henkilökohtaista että yhteiskunnallista. Osallisuus on kykyä päättää omista tekemisistään. Osallisuus ilmenee myös tavoissa, joilla yhteisöt ja yhteiskunnat toimivat ja joilla niihin voidaan vaikuttaa. Osallisuus on merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita sekä keskittymistä yhteiseen hyvään.  

Oppimateriaali on suunnattu yläkouluikäisten ja toisen asteen opetukseen. Se on kuitenkin sovellettavissa myös muille ikäryhmille.

Mediataide kasvattaa! -verkkopalvelua tuottaa suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkki. Oppimateriaalin taiteilijat ovat: Milja Viita, Sasha Huber, Risto-Pekka Blom, Maija Blåfield, Azar Saiyar, Sepideh Rahaa, Johanna Lecklin, Anssi Kasitonni ja Marja Helander

Aiemmin julkaistut oppimateriaalit käsittelevät muun muassa luonnon monimuotoisuutta, tunnekasvatusta, monilukutaitoa, monikulttuurisuutta sekä sukupuolten ja kehon moninaisuutta.

Teokset ja tehtävät ovat vapaasti katsottavissa mediataidekasvattaa.fi -sivustolla.

Oppimateriaali verkkopalvelussa
Verkkopalvelun tehtävä- ja teoshaku
Lisätiedot: edu@av-arkki.fi
Yhteistyössä: Kehittämiskeskus Opinkirjo

Tilaa uutiskirje: https://mediataidekasvattaa.fi/uutiskirje/

Opinkirjo logo
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Kuva teoksesta: Sasha Huber: Karakia – The Resetting Ceremony (2015)