Taiteilija Nina Suomisen teos Hyvä meininki

Niina Suominen: Hyvä meininki

Miten tutkin?

2007 | kesto 08:13

Kuvaus teoksesta

Tässä pelissä yhden tappio ei ole toisen voitto, vaan kaikki häviävät. Häviäjien maailmassa vallitsevat omat lainalaisuudet ja siellä on aina hyvä meininki. Kaikki animaatioon käytetty ruoka kerättiin jäteastioista.

Taiteilijan kuvaus teoksen synnystä, omasta työskentelystään ja taiteesta osana oppimisprosessia

“Mitä erilaisimpia, ihmeellisiä ruokia heitetään päivittäin pois. Syömäkelpoista ruokaa hävitetään osin esteettisistä syistä. Omassa työssäni halusin vastapainoksi nostaa esiin nimenomaan pois heitetyn ruoan esteettisyyden.”

“Teosteni tuotannot ovat usein prosesseja, joissa valmis lopputulos on vain osa syvällisempää kokemusta. Kukin aihe ja teema vaatii oman työtapansa sekä tavan järjestää itseään.”

“Taiteen, sen kokemisen ja tekemisen, tulisi olla mahdollisimman vapaata ja nojata assosiaatioihin ja improvisaatioon. Taiteen tekemisen tekniikoita voi opettaa ja oppia. Tämän jälkeen olisi hyvä, jos ihmiset saisivat itse miettiä itselleen tärkeät teemat ja lähestyä niitä itselleen sopivimmilta tuntuvilla tavoilla.”