Taiteilija Nina Suomisen teos Hyvä meininki

Niina Suominen: Hyvä meininki – Romun uusi elämä

Miten tutkin?

Romun uusi elämä. Tuokaa kotoa tai noutakaa kierrätyskeskuksesta käyttöä vaille jäänyt esine. Pohtikaa, miksi kyseiselle esineelle ei ole ollut käyttöä ja keksikää, mihin sitä voisi käyttää. Yhdistelkää esineitä ja keksikää niille uusia käyttötarkoituksia. Mielikuvitus lentoon! Leikkikää, kertokaa ja tallentakaa teokset vaikka animoimalla.