johanna lecklin - huominen

Johanna Lecklin: Huominen – Turvapaikka

Miltä tuntuu?

Rakentakaa turvallinen paikka tai maja. Kerätkää ja tuokaa sinne asioita, jotka tuntuvat turvallisilta ja luovat turvallisuuden tuntua. Luokaa säännöt turvalliselle paikalle: mitä turvallisessa paikassa saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, jotta paikka pysyy turvallisena.

Kuvatkaa video, jossa esittelette majan ja sen säännöt!