Heta Kuchka: Hurmaavat – Sometarina

Mitä tarkoittaa?

Keksikää klassinen tarina, jolla on alku, keskikohta ja loppu. Se voi olla yksinkertaisesti pieni tapahtuma, jossa on yllättävä käänne lopussa. Kirjoittakaa se ensin perinteiseen tarinamuotoon. Kun tarina on valmis, pilkkokaa se osiin ja kertokaa se sosiaalisen median päivitysten avulla.

Pohtikaa kenen tai keiden näkökulmasta tarinan kerrotte ja missä järjestyksessä julkaisut tehdään, jotta tarinasta tulee ymmärrettävä. Voitte käyttää julkaisuissa kuvia, tekstejä tai videoita ja valita haluamanne sosiaalisen median kanavan tai käyttää useita, esimerkiksi Facebook tai Instagram.

Lisätietoja teoksesta ja taiteilijasta.

Käykää julkaisut läpi ja keskustelkaa tehtävän herättämistä ajatuksista:
Miten kirjoitettu tarina eroaa sosiaalisen median avulla kerrotusta tarinasta?
Millaista tietoa sosiaalisen median päivitykset antavat, mitä ei kirjoitetussa tarinassa ollut?
Entä jäikö jotain kertomatta?

P.S. Voitte tutustua klassiseen tarinankerrontaan ja erilaisiin elokuvakerronnan muotoihin Mediataide kasvattaa! -sarjan Kuka kertoo? -oppimateriaalin avulla.