Sebastian Lindberg: Maailmanmestareita

Carl Sebastian Lindberg: Maailmanmestareita – Suomalaiset mediassa

Kenen kulttuuri?

Seuratkaa erilaisia medioita viikon ajan (televisio-ohjelmia, lehtien kansikuvia, artikkeleita, mainoksia, uutisia, YouTube-kanavia). Millaisia kuvia Suomesta ja suomalaisuudesta löydätte niistä? Voitte valita myös yhden seurattavan asian. Miten mediassa näyttäytyy esimerkiksi suomalainen perhe? Ottakaa löytämänne kuvat talteen ja jakakaa ryhmällenne nähtäviksi.

Keskustelkaa viikon päätteeksi:
Miten Suomi ja suomalaisuus esitettiin löytämissänne kuvissa?
Tunnistatteko itsenne näistä esityksistä?
Mitkä kuvat yllättivät teidät, mitkä olivat itsestäänselviä, stereotyyppisia?

Stereotypia tarkoittaa yleistävää mielipidettä ryhmästä tai yksilöstä tietyn ryhmän jäsenenä (esim. kaikki hämäläiset on hitaita ja savolaiset kieroja). Millaisia stereotypioita Suomeen ja suomalaisuuteen liittyy?
Voitte vaikka listata taululle stereotypioita ja miettiä sitten tunnetteko ihmisen, joka edustaa kaikkia näitä stereotypioita.

Tunnistatteko itsenne suomalaisuuden stereotypioista?
Millaista valtaa stereotypioihin liittyy?
Entä millaista valtaa suomalaisuuden määrittelyyn liittyy?

Lisämateriaalia:

Koneen säätiön vuoden tiedekynä palkinto 2017:
Miika Tervonen: Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta,

Kenen kulttuuri -oppimateriaalin artikkeli:
Aminkeng A Alemanji: LIPUT – toiseuttaminen suomalaisissa kouluissa

Lisätehtävä – Presidentin muotokuva:

Presidentti Sauli Niinistöstä tehtiin sadan taiteilijan voimin muotokuva vuonna 2018. Tutustukaa teokseen ja sen ympärillä käytyyn keskusteluun. Millaisia kysymyksiä teos ja sen ympärillä käyty keskustelu herättävät siitä mitä kaikkea suomalaisuus voi olla?

Uutinen Sauli Niinistön muotokuvasta YLE Uutisissa 4.5.2018.
Uutinen YLE Uutisissa 22.5.2018. Presidentti Niinistön muotokuvasta löytyy palanen turvapaikanhakijan kasvoja.