Azar Sayair: Historia valuu kynsien alta teoskuva

Azar Saiyar: Historia valuu kynsien alta – Kenen koulu?, terveiset tulevaisuuden koululle

Kenen osallisuus?

Koulujärjestelmäämme pidetään monella tapaa tasa-arvoisena tai tasa-arvoon pyrkivänä. Onko koulu, jota käyt tai jota olet joskus käynyt, mielestäsi tasa-arvoinen? Pohtikaa ensin pienissä ryhmissä ja sen jälkeen yhdessä keskustellen.

Kohdellaanko oppilaita yhdenvertaisesti? Kuunnellaanko koulussa kaikkia? Miten luokan tila tai äänitila jakautuu? Onko koulussa tilaa erilaisille tavoille olla mukana? Osallistuminen ei vielä välttämättä tarkoita osallisuutta, vaan eri ihmiset voivat osallistua eri tavoin. Osallisuuteen kuuluu mielekkään toiminnan löytäminen jokaiselle ja mielipiteiden kuuntelu yhteisiä sääntöjä kunnioittaen.

Miten etnistä moninaisuutta huomioidaan? Se, mihin kulttuuriin tai kulttuureihin kukakin identifioituu, ei ole kenenkään ulkonäöstä tai kielestä pääteltävissä, vaan merkittävää on se, miten ihminen itse kokee ja kertoo identiteettinsä.

Entä huomioidaanko puhuttelussa ja tiloissa sukupuolen moninaisuutta? Kaikki eivät esimerkiksi kuuluu tyttöihin tai poikiin. Samalla on oma valinta, mitä omasta identiteetistään haluaa kertoa muille.

Saavatko kaikki tuoda omaa mielipidettään tai ajatuksiaan näkyviin? Minkälaisiin valintoihin opinto-ohjauksessa kannustetaan?

Minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää tulevaisuuden koululle? Mitä olisi otettava huomioon? Voitte vastata kirjoittaen tai taideteoksella. Voitte joko pohtia aihetta kokonaisuutena tai valita yhden rajatumman aiheen, johon keskitytte.

Voitte lähettää ideoitanne eteenpäin esimerkiksi koulun johtokuntaan, kaupungin- tai kunnanvaltuustoon tai opetusministerille. 

Lisää tietoa Kenen osallisuus? –oppimateriaalista

Lisää tietoa teoksesta ja taiteilijasta